domingo, 5 de octubre de 2008

Apropar la universitat al món laboral


L’informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 2008 (OECD en anglès) constata que cada vegada és menys rentable ser titulat universitari a Espanya. Si fa set anys els universitaris guanyaven un 73% més de mitjana que aquells que tenien el graduat escolar, en l’actualitat aquest marge s’ha reduït a un 47%, quan aquesta diferència arriba al 60% de mitjana als països més desenvolupats.


Una altra dada rellevant és la major dificultat dels universitaris a l’hora d’accedir al mercat laboral. Segons l’informe, des de 1997 la taxa d’atur a Espanya d’aquells que compten amb estudis secundaris obligatoris ha disminuït més de 4 punts percentuals, mentre que la dels universitaris només ha baixat 2 punts percentuals. Tot i així, cal tenir present que totes aquestes dades són prèvies a l’inici de la crisi econòmica i laboral actuals.


L’OCDE també afirma que únicament un 78% dels titulats universitaris que treballen a Espanya té un lloc de treball corresponent amb la seva formació. Una de les causes d’aquesta situació apunta a la impossibilitat del mercat de treball per a absorbir aquests titulats en feines que requereixin aquestes capacitats. Segons això, les titulacions que s’ofereixen des de les universitats no es correspondrien amb el model econòmic espanyol dels darrers anys. Fins ara, el progrés del país s’ha basat en sectors tan vulnerables i propensos a la inestabilitat com la construcció i el turisme. A més, cal afegir les minses possibilitats que, en matèria de I+D+i, es poden assolir amb aquestes activitats.


L’estudi també constata que les dones són les que pateixen més l’atur. No obstant, les llicenciades espanyoles compensen aquesta situació i la diferència salarial amb el sector masculí, que és un 25% menys, amb l’educació. Cal dir que Espanya és un dels països en els que la diferència salarial entre homes i dones llicenciats/ades és menor.


A destacar també el problema que té Espanya amb la formació professional de grau mig. Segons les dades, només un 35% dels joves passen els exàmens, xifres que es situen a 10 punts de la mitjana de l’OCDE i a 16 de la Unió Europea.

No hay comentarios: