martes, 1 de julio de 2008

Escalada dels Preus dels Aliments: situació, causes, conseqüències i possibles respostes


En els darrers mesos, la dramàtica explosió dels preus dels aliments bàsics ha estat un tema de rabiosa actualitat, tant en els fòrums acadèmics i polítics com en les tertúlies a peu de carrer. A continuació es presenta una breu descripció de l’estat de la qüestió, algunes de les possibles causes, les seves conseqüències, i es suggereixen algunes respostes per a fer front a la situació existent.

L’escalada dels preus dels aliments bàsics ha tingut un impacte a nivell mundial. A l’Àfrica, aquest increment dels preus està abocant a les famílies a situacions de vida o mort; a l’Amèrica Llatina i al Carib es dóna la paradoxa que, mentre que en alguns d’aquest països la conjuntura econòmica representa una oportunitat per a augmentar la producció i els ingressos, en d’altres, importadors nets de matèries primeres, provoca conseqüències clarament negatives en les seves ja fràgils economies. A més a més, cada vegada són més freqüents les dificultats de les persones a l’hora de fer la compra de la setmana.

Segons un article d’opinió publicat al diari Cinco Días (03/06/08) existeix un gran consens a l’hora d’assenyalar els factors que han provocat aquesta complexa crisi. Alguns dels quals ja són anteriors a la situació actual, com el menor ritme de creixement de l’oferta dels aliments respecte a la demanda dels mateixos. Altres són més recents, com per exemple l’augment dels preus del petroli i les polítiques de foment dels biocombustibles, o la crisi financera. N’hi ha d’altres que encara són més recents, i que han acabat d’aguditzar la crisi, com certs fenòmens d’especulació i acaparament o les restriccions a les exportacions imposades per més de 30 països.

Les conseqüències d’aquest fenomen són nombroses. Entre d’altres, destaquen a) el possible estancament del creixement econòmic durant els pròxims anys, b) la possible pròrroga de la temuda combinació d’estancament i inflació, incipient en algunes economies avançades o c) augment de les epidèmies de fam com a conseqüència de l’escala dels preus dels aliments bàsics com els cereals o l’arròs.

Una de les mesures que ajudarien a relaxar ràpidament la crisi seria que els països que han restringit les exportacions d’aliments eliminessin les traves a l’exportació. No obstant, no existeixen regles ni mecanismes que puguin imposar-ho i només es podria aconseguir persuadint a aquests països.

Tot i que la situació és crítica, hi ha senyals evidents que contribueixen a fer pensar que aquesta crisi ajudarà a solucionar algunes d’aquestes errades de mercat i del sistema internacional de govern en la regulació de l’agricultura i l’alimentació. És, per exemple, molt encoratjador, veure com, per primera vegada, els sistema de Nacions Unides ha reaccionat, sota el lideratge del secretari general, i s’ha creat un sistema molt potent per a coordinar totes les agències de les Nacions Unides i Bretton Woods.

1 comentario:

Julio Jiménez López dijo...

Bona nit Anna!!
Referent al teu últim paragraf, recordar tot el temps que la mateixa UE ha imposat restriccions a la producció d'alguns aliments bàsics per tal de mantenir alts els preus, entre altres conseqüències (les quotes lleteres son un bon exemple conegut). Potser caldria que, com ben dius, els paisos rics actuessin més globalment i no miressin tant el propi melic.
Sembla ser més un problema de distribució que de producció.

Una abraçada!